Straight Talking

Hoe creëer je zelfsturende teams die goed samenwerken en goede resultaten halen? Met onze training Straight Talking – Klare Taal leren medewerkers de mentale stemmingen van collega’s te herkennen en erkennen. Van daaruit kunnen zij bepalen wanneer het belangrijk is om in te gaan op de inhoud en wanneer juist niet. Ze leren echt naar elkaar te luisteren en elkaar aan te spreken op houding en gedrag. Altijd vanuit het positieve. Collega’s worden door de training uitgenodigd te communiceren vanuit hun intuïtie en vanuit hun kracht. Kies voor Straight Talking – Klare Taal!
De aanpak: Na een korte scan waarbij de gesprekken met medewerkers al snel een indicatie geven van leerbereidheid, mentale veerkracht en beïnvloedingskracht, worden teams in een classroom omgeving getraind. Vervolgens volgt een aantal weken later een training met de teams on-the-job.  Er ontstaat een gemeenschappelijke taal binnen de teams waardoor teams meer slagkracht ontwikkelen.